Svævebanen

Svævebanen blev sat op lørdag d. 6/6 kl. 8.00-14.00

I august 2018 fyldte Blåhøj skole 50 år og i den forbindelse, skulle der samles en gave ind til skolen. Børnene på Blåhøj skole blev spurgt og valget faldt på en svævebane! Da skolen ikke selv må lave en indsamling, gik Blåhøj Beboerforening ind og var tovholder for indsamlingen. Der blev sat bøtter op hos Blåhøj el og 123 Genbrug, hvor man kunne putte penge i. Arrangeret sponser cykelløb for børn i forbindelse med Owen I Auten (open by night), og der blev afholdt en markeres dag på Blåhøj skole, hvor overskuddet gik til svævebanen. Til Sankt Hans fest var der bøtter, hvor man kunne donere. Erhvervsdrivende kunne byde ind med naturalier eller arbejdskraft. Alt i alt er der blevet samlet de ca. kr. 40.000,- ind som svævebanen koster. I slut 2018 start 2019 indsendte vi en byggetilladelse til kommunen, og den er så endelig kommet i hus. Derved kan Blåhøj skole, børnene og byen nu rejse den længe ventede svævebane.
En ting som Blåhøj igen kan være stolte af – noget som vi selv har doneret – der er til glæde for alle både stor og små, både i skoletiden, men også i fritiden. Den indbyder til leg, latter, motion og ikke midst sammenhold – noget som vi kan og er stolte af i Blåhøj!