Borgermøde vedr. oprettelse af friskole

12/3-2023

Blåhøj hallen´s cafeteria

Kl. 14,00

DET ER NU ELLER ALDRIG

Mød op og vær med

Ingen skole eller en friskole???

FREMTIDEN

Hvordan kommer vores Blåhøj til at se ud i fremtiden, skal det være uden en skole eller skal der være en friskole

Derfor skal du komme ung som gammel for der er brug for os alle sammen. For vi skal stå sammen og løfte i flok

Friskole

Friskolegruppen vil fortælle hvad de har arbejdet med siden efteråret 2022 og hvad der skal til for at vi i Blåhøj kan få en friskole op at køre

Foreninger

Der er mulighed for at møde flere af de forskellige foreninger denne dag

( Hallen er åben så børnene kan lege )

Godt til Ganen

Der vil være gratis Kaffe og kage

(der vil være mulighed for at købe øl og sodavand)

Friskolegruppen

Sankt Hans aften

Vi havde en dejlig aften fra kl 18,00-21,00 hvor 200-250 mennesker havde lagt vejen forbi, der blev solgt pølser m/ brød, øl, sodavand og slik.
Årets Båltaler var vores Daglig leder Annika Hasselstrøm i Solstrålen som er vores privat vuggestue og børnehave. En flot tale hvor hun fortalt om hende selv og deres arbejde i solstrålen, sammenholdet og det at være en del af et godt land liv i Blåhøj. Hvorfor vi fejre Sankt Hans, alt igennem en rigtig flot tale.

Indvielsen af vores toiletbygning i flotteste stil med 2 små rejsekranse en i hver side og et flot Blåt bånd med teksten : Blåhøj Fælleslokum 2021
Flag og en rød bånd i mellem, det var Lillian Albin fra bosætnings gruppen der klippede båndet og bygning kunne  tages i brug.
Der blev serveret gratis kaffe og kage til alle i forbindelse med Indvielsen.
Vejret var godt og folk nød at se hinanden, snakke sammen på kryds og tværs, grinede og ikke mindst det at vi igen kunne være sammen og nyde fællesskabet og sammenholdet i vores dejlig by Blåhøj.

På vegne af Blåhøj Beboerforening
Formand: Vickie Faartoft

Sponser af toiletbygningen:
– Ikast-brande kommune
– Nordea Fondens “Her bor vi”
– Byggefirmaet Brdr. Madsen
– JK Byg
– El-huset Brande

  • Indvielse 1
  • Indvielse 2
I hus til halsen, Lisbeth

I hus til halsen – Har været i Blåhøj

Blåhøj kommet på landkortet, da Lisbeth og Christian har fået solgt deres hus, efter I hus til halsen har været forbi.
Mange af de hjælpene kommer fra lokalsamfundet
I forbindelse med programmet lagde vores lokale pølsevogn også et visit.

Huset er i dag solgt og køber er flytter ind.

Velkommen til byen.

Afsnittet kan ses her:
https://www.dr.dk/drtv/episode/i-hus-til-halsen_-familiedroem-paa-afveje-i-blaahoej_228872?fbclid=IwAR1obpWWAA7gWQ1ESYNDO4DMJAggMuh8auJZ_n2HKh-JJQZMN2FS3_iVfUo

Pressemeddelelse om tilskud til toiletbygning i Blåhøj

Blåhøj Beboerforening har fået støtte til toiletbygning ved Blåhøj Fællespark
Blåhøj Beboerforening har planer om at etablere en toiletbygning med
handicaptoilet og depot rum, i forbindelse med Blåhøj Fællespark. Vi tænker at
der hermed vil åbnes op for at fællesparken henvender sig til en bredere
brugerflade, og en mere alsidig brug.

Bygningen finansieres af midler fra Ikast-Brande Kommunes særlige pulje for land
distriktsudvikling med 104.581 kr

NORDEA FONDEN uddeler 60 mio. kr. til lokale fællesskaber
Blåhøj Beboerforening har modtaget 100.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens
“Her bor vi”-pulje på 60 mio. kr., der uddeles til projekter, som styrker lokale fællesskaber og
sammenhængskraften i mindre byer.
”Det syder og bobler ude i de små bysamfund, og med dette økonomiske rygstød
får de mange lokale ildsjæle i Blåhøj området ekstra mulighed for at sætte deres
virketrang i spil til gavn for fællesskabet,” siger Henrik Lehmann Andersen,
direktør i Nordea-fonden, som støtter godt liv.

LAG er ligeledes ansøgt om medfinansiering – dog afventer vi fortsat tilsagn om
dette, forventer at have svar inden jul.

Projektet opstartes i det tidlige forår, og forventes afsluttet til den første
fredagshygge i Bålhytten sidste fredag i April 2021, om Coronaen tillader det.

På Blåhøj Beboerforenings vegne
Lotte Hansen
30443480
Stigbjergvej@gmail.com

Fastelavns-Gudstjeneste i Blåhøj Hallen

Sjovt og festligt Fastelavns-Gudstjeneste i Blåhøj Hallen i søndag d. 23/02-2020 – mange imponerende udklædninger med både børn og voksne.
Der blev slået “Katten af tønden” og “indholdet” blev spist med glæde.
Formiddagen sluttede med kaffe og fastelavnsboller. Flot arrangement.

Arrangør: Blåhøj beboerforening, Royal Rangers spejderne og Betania KirkeCenter

Fastelavn på Blåhøj Skole

Hele skolen afholdte fastelavn d. 21/02-2020.

0-2 klasse var i festsalen, og 3-6 klasse var i aulaen.

Da alle var færdige, mødtes de i festsalen, hvor de delte tønnernes indhold (slik), samt fastelavns boller og juice.
Børnene havde selv været med til at lave fastelavnsbollerne. Dem med blå glasur var til de forældre der mødte op, der havde de nemlig bagt bagepapir i midten, til stor underholdning for børnene.

Indvielse af Solstrålen

Dejlig eftermiddag med stor opbakning. Nogle forældre havde bagt kage, der kunne nydes i forbindelse med indvielsen.

Det blev også dagen, hvor Solstrålen bød velkommen til deres nye pædagog, Harald, der havde første dag.

Solstrålen er en integreret privat institution der rummer børn i alderen 0-6år, med plads til 10-12 vuggestuebørn og 15 børnehavebørn.

På billedet ses fra venstre, Harald, Annika (daglig leder), Majken og Sisse.