Blåhøj Lokalhistorisk Arkiv

Arkivets formål er: At tage initiativer til- og formidle et samarbejde omkring klarlæggelse af udviklingen i Blåhøj og dermed sikre Blåhøjs lokalhistorie for fra fortid til nutid.

Arbejdet blev igangsat ved oprettelse af et arkiv til opbevaring af arkivalier som måtte indkomme til opbevaring, såsom billeder og dokumenter af vidt forskellig art.

Arkivet kan arrangere møder, foredrag og udstillinger.

Arkivarbejdet oprettedes 15. april 1982 ved nedsættelse af et ”Arkivudvalg”, med selvstædig bestyrelse og regnskab for opgaven, men associeret til Blåhøj Beboerforening. Det betyder, at medlemskab i beboerforeningen også har medlemskab i lokalarkivet.


Arkivet har lokaler i  Blåhøj Hallen, Blåhøj Skolevej 1, 7330 Brande –  med indgang er i østre ende. (Obs. send ikke post til denne foranstående adresse, men til en fra bestyrelsen.
Åbningstid efter aftale – skriv eller ring!


Bestyrelsen

Formand, Susanne Nielsen, Birkehegnet 2, 7330 Brande
tlf. 75345196 / 25214996 –  mail:  sus.nielsen@mvb.net

Arkivar, Peter Frandsen, Stakrogevej 31, 7330 Brande
tlf. 75345122 / 23356024 –  mail: stakrogevej31@mail.dk

Kasserer, Kirsten Sørensen, tlf. 75345143 / 61785143
mail: thomasogkirsten@hotmail.com

Joan Bjerg Thomsen, tlf. 75345243 / 40407743
mail: j.b.t@live.dk

Henry Kristensen, tlf. 21642210
mail:  henrykristensen@gmail.com


Borgere i Blåhøj og slægtninge med relationer hertil opfordres til at betænke arkivet med billeder, dokumenter og andet skriftligt med formodet lokalhistorisk værdi (evt. kopieringer).
Betydelige dele af det gennem arkivarbejdet indsamlede historiske stof og viden er over årene distribueret til befolkningen i form af en række hæfte- og bogudgivelser samt 2 videoer:

1986 ” Idræt i Blåhøj gennem tiderne” – v. Ole Madsen og Peter Frandsen
1987 ”Blåhøj Hallen – byggeri og indvielse 1987” –  (video)
1992 ”Blåhøj Stationsby 1917-1992” – 75 års jubilæumsskrift v. Botha Underlin
1993 ”Blåhøj Gårdhistorie I” – Omvrå Ejerlav – v. Henning Sørensen
1993 ”Blåhøj Gårdhistorie II” – Hallundbæk Ejerlav – v. Kristian Kjeldsen
1995 ”Årets gang i Blåhøj 1995”  –  (video)
1997 ”Beboelseshuse i Blåhøj Sogn” – v. Henning Sørensen og Botha Underlin
2005 ”Erhvervsliv gennem tiderne” – virkelighed og krøniker – v. Botha Underlin
2010 ”Ved urhanens fjer”  –  Brande Kommunes historie 1970-2010”, (udgivet i samarbejde med Lokal- og Slægtshistorisk Forening Brande, ansvarlig redaktør, journalist Jan Svendsen)
2012 ”Blåhøj Huse – og husenes ejer-familier” – omstruktureret genudgivelse
2013 ”Blåhøj Gårde – og gårdenes familier – omstruktureret genudgivelse
2014 ”Blåhøj Skoler – 1829-2014” – v. Lokalhistorisk Arkiv / red. Peter Frandsen
2014 ”Jeg var barn i Blåhøj” – af Gerda Christensen / v. Lokalhistorisk Arkiv
2017 ”Blåhøjs’ Historie – 1867-2017” – v. Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj (320 sider)
2018 ”Tre Nielsen´er i Blåhøj Stationsby” – v. Knud Rauff Nielsen

Blåhøj Lokalarkiv har bidraget med materialer til 2 bøger af forfatter Jan Svendsen:
2007 ”Det brune guld” – (om brunkulsbrydning, herunder også i Hallundbæk Blåhøj)
2009 ”Tørvene triller”  – (om tørveproduktion herunder en god del fra Blåhøj)

Arkivet har formidlet optryk og salg af 4 skrifter forfattet af tidligere præstefrue i Blåhøj Alma Brockdorff:
Hæfterne:    ”Et sogn før under og efter lyngen I,  II og III.
Hæftet:        ”Det nye kirkebyggeri 1850-1880”.

Skriv et svar