Blåhøjs historie

Er du tilflytter, eller af andre grunde interesseret i at få nærmere kendskab til lokalområdet?

Ja så er de følgende linjer et forsøg på – i en relativ kortfattet tekst – at nævne nogle af de mest markante træk og begivenheder fra Blåhøj egnens historie. En del af oplysningerne er trukket ud af indholdet i de bøger om husene og gårdene og andre skrifter udgivet af Lokalhistorisk Arkiv i Blåhøj.   Kontaktadresse – se nederst på denne side!

Geografisk ligger Blåhøj nu placeret som den sydligste bastion i Ikast-Brande Kommune. Mod øst er Give i Vejle Kommune. Syd for ligger Filskov og mod vest Sdr. Omme, begge  hjemmehørende i den nuværende Billund Kommune.

Den ældre historie
Kirkeforhold
Kommunalforhold
Skolevæsenet i Blåhøj
Idræt i Blåhøj
Blåhøj Multihus
Jernbanen, Stationshotellet og Blåhøj Stationsby
Tørve-eventyret
Erhvervslivet i Blåhøj

Mere om erhvervsdrivende, foreninger m.v. findes ved link under: www.mitBlåhøj

————

NB: Ovenstående er oprindelig udarbejdet i 2008 til brug for Blåhøj hjemmeside: Blaahoej.dk,

  • men justeret til denne nye hjemmeside pr. 01. 05. 2015. 

 

 

Den nye Blåhøj hjemmesides navn er: www.mitBlåhøj oprettet i 2015.

 

Henvendelse vedr. Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj
v. Peter Frandsen
Stakrogevej 31
7330 Brande

Telefon 75345122 / 23356024
eller mail: stakrogevej31@mail.dk

Skriv et svar