Blåhøj Skytteforening

Blåhøj Skytteforening råder over en indendørs 15 m. skydebane, med 6 baner, beliggende i Blåhøj Hallen.

Skydebanen blev i 2012 renoveret / moderniseret med bl. andet bedre ventilation, hæve/sænkeborde samt elektronisk markeringsanlæg

Al skydning foregår under den fornødne kontrol udført af foreningens instruktører. Skydning er en sport, hvor hele familien kan deltage.

På grund af den særlige klasseopdeling kan mor, far og børn deltage i trænings- og konkurrenceskydninger sammen med jævnbyrdige.

Skydning udvikler koncentration og tålmodighed.

Er du i tvivl om, om skydning er noget for dig, er du velkommen til at prøve nogle gange, før du bliver medlem.

Foreningen råder over et antal rifler, såvel caliber.22, samt luft, som er til rådighed for medlemmerne.

Ønsker man , som medlem, selv at anskaffe en riffel, er Blåhøj Skytteforening gerne behjælpelig.

Våbentilladelse kan udstedes gennem Blåhøj Skytteforening til medlemmer.

I sæsonens løb kan foreningens medlemmer deltage i forskellige skyttestævner arrangeret af forskellige kredsforeninger, herunder foreningens eget stævne, som afholdes hver år i februar. Endvidere er der i sæsonens løb deltagelse i Amts-Jyllands og landsskydninger, samt puljeturnering.

Blåhøj Skytteforening blev stiftet i 1986, i sin nuværende form, og hører under landsdelsforeningen DGI Syd-Østjylland og landforeningen DGI- Skydning.

Der findes ca. 1000 skytteforeninger med ca. 175.000 medlemmer, fordelt over hele landet.

Kontingent for Blåhøj Skytteforening

Børn – junior samt pensionister kr. 150.00

Øvrige kr. 250.00

Patronpris: 0,80 kr. pr. stk.

Ønsker du flere oplysninger om foreningenj er du velkommen til at kontakte formanden, på tlf. 7534 5164 eller 2166 0674 eller den øvrige bestyrelse,

Eller besøg skytten.dk, hvor du kan se mere om skydning.

Bestyrelsen i Blåhøj Skytteforening

  • Formand – Erling Hansen tlf.: 75345164 – 21660674  Mail: evhansen@mvb.net
  • Næstformand – Jesper S. Madsen  tlf. 29426426
  • Kasserer – Jørgen Jensen  tlf. 75345387 – 22320830
  • Sekretær – Peter Frandsen tlf. 75345122
  • Bestyrelsesmedlem – Kim vestergaard    tlf. 29455064

Skriv et svar