Årsberetning for 2014

Året 2014 har været et år, hvor vi har haft god tilslutning til vore aktiviteter , og vi kan glæde os over endnu en tilgang af medlemmer, med i alt 59 medlemmer i 2014, hvilket er 5 medlemmer mere som i 2013. medlemmerne fordeler sig med 25 under 13 år og 8 medl. Fra 13-18 år og 26 medl. Over 18 år.

Foreningen har i årets løb deltaget i Landsdelsskydningen i Vingsted, samt været til 9 forskellige kredsstævner, vi har haft 6 hold, heraf 3 børnehold, med i puljeturneringen.

Ved foreningens eget stævne  deltog  14 forskellige foreninger med 121 skytter , som havde 248 skydninger i 16 forskellige klasser. En god stævne, hvor flere skytter opnåede max point på 200.

Ved den årlige skoleskydning for 5. klasse, deltog Filskov skole med 4 hold, samt Blåhøj Skole med 2 hold, i den indledende skydning placerede Blåhøj Skole hold 1, sig blandt de 20 bedste hold, som var til landsdelsfinalen, hvor de 2 bedste hold gik videre til landsfinalen, her  opnåede Blåhøj en flot 4. plads med 753 point.  Nr. 1 blev Skjoldborgvejens skole, Fredericia med 759 point. Nr. 2 blev Ullerupbæk Skolen, B.P.I. med 758 point.  Nr. 3 Blev Glud Skole med 757 point.

7. maj havde vi afslutning på vinterens skydninger, afslutningen blev igen holdt på flugtskydningsbanen, vi startede med forskellige aktiviteter, og sluttede med hyggelig samvær , med grillede pølser, kaffe  og drikkevarer,  og præmieuddeling fra vinterens skydninger, en hyggelig aften med god tilslutning.

Der er meget fokus på frivillighed, hvordan får man får personer til at deltage i det frivillige arbejde. Vi har deltaget i møder, arrangeret af landsdelsforeningen, som bl. andet omhandlede frivillighed og sociale medier.

27. september deltog vi i en foreningsudviklingskonference i DGI huset i Vejle, hvor der var forskellige inspirationsboder, og forskellige Workshop man på forhånd kunne tilmelde sig til, en spændende og inspirerende dag. Blåhøj Skytteforening og 2 andre skytteforeninger fra vort landsforening var udpeget til at deltage, hvor Landsdelsforeningen  betalte for deltagelsen,  som opfølgning på konferencen, havde  besøg af foreningskonsulent Orla Mikkelsen fra DGI Sydøstjylland, som gav os mange ideer, til at gøre foreningen mere synlig. Det gav os ideen til at investere i et banner med foreningens logo, jeg tror at flere er opmærksom på at der findes en skydebane i Blåhøj Hallen.

I årets løb har skydebanen været brugt i forbindelse med forskellige arrangementer, hvor vi selvfølgelig  er medvirkende, så alle sikkerhedsregler overholdes.

I forbindelse med første skoledag , hvor alle elever, forældre og pædagoger havde aktivitetsdag, havde alle mulighed for at komme på skydebanen, hvor alle kunne prøve at skyde med de nye IR rifler, som vi havde lånt af landsdelsforeningen.

I marts modtog vi, efter længe venten, de bevilgede LAG midler til renoveringen af skydebanen.

Vi har erfaret at hjemmesiden Blåhøj. dk,  ikke  findes mere,  vi har måske ikke været flittig nok til at bruge hjemmesiden,  jeg havde forventet et møde hvor vi alle kunne drøfte hjemmesidens fremtid.  Mange har benyttet hjemmesiden, hvor man kunne finde forskellige oplysninger om Blåhøj og dens aktiviteter.

Blåhøj Skytteforening  er  nu med på den nye hjemmeside i Brande, brande.dk, under  foreninger, en hjemmeside der er gratis for foreninger.

DGI tilbyder den nemme hjemmeside ” GoMINIsite” med 50 % rabat på licensen  når vi er medlem af DGI, hvor der blandt andet er nem integration med Conventus. Hjemmesiden skulle være nemt at opdatere, og der er fri adgang til telefonsupport. Det kunne være en mulighed for os.

Vi har en moderne skydebane, som opfylder de nye krav om skydebaner, det elektroniske anlæg fungerer godt, vi har tid til en kop kaffe og lidt social samvær, skytter fra andre foreninger, som deltager i vort stævne, som strækker sig over 4 dage, nyder den hyggelige  samvær, og ikke mindst konkurrencen  med andre skytter, og så er det glædelig  at cafeteriet er åben for betjening i disse dage.

Jeg vil slutte med at rette en tak til vore medlemmer for en god indsats og godt samarbejde, tak til alle frivillige for hjælp når der har været behov. Og ikke mindst en tak til bestyrelse for godt samarbejde.

Skriv et svar