Blåhøj st. Vandværk Generalforsamling 2015

Generalforsamling 26.02.2015

 1. Steffen Mouritsen er ordstyrer
 2. Brian Jensen er referent
 3. Formandsberetning ved Klaus Jæger:
  Et stille år
  Skiftet 200 meter rør på Nygade
  4 nye forbrugere, alle ude på landet
  5 forbrugere er sløjfet
 4. Regndskabsberetning v. Ida Pedersen
  Lidt større indtægter i år pga næsten 13 måneder
  Underskud på kr. 155.159. Ok pga de ting der er lavet i år.
  Egenkapital ultimo er kr. 142.908
  Salg af vand ca. 57.641 m3
  Regnskabet godkendt
 5. På valg:
  Brian Jensen og Brian Andersen
  Genvalg af begge.
  PÅ valg som suppleanter:
  Kjeld Knudsen – genvalgt
  Steffen Mouritsen – genvalgt

  Revisor valg:
  Betina Jensen og Steen Tøttrup genvalgt
  Flemming Rasmussen genvalgt som revisor suppleant

 6. Budget viser et forventet overskud på kr. 130.000
 7. Indkomne forslag: ingen
 8. Evt.
  John Hansen synes der skulle bygges et skur til diverse ting

Underskrevet af Brian Jensen og Steffen Mouritsen

Konstituerende møde 26.02.2015

Formand: Klaus Jæger
Næstformand: Brian Jensen
Sekretær: Ole Mertinusen
Øvrig bestyrelse: John Hansen og Brian Andersen
Kasserer; Ida Pedersen
Underskrevet af bestyrelsen

Skriv et svar